Bloedafname

In onze praktijk hebben wij de mogelijkheid om bloed te prikken.

Dit kan op 2 manieren:

  • d.m.v. een vingerprik
  • via venapunctie (ader)

Vingerprik

  • CRP-meting: bepalen van de ontstekingswaarden in het bloed. Deze bepaling wordt gedaan bij b.v. luchtweg- of buikpijnklachten.
  • HbA1c meting: bepaling die gebruikt wordt voor diabeteszorg.

Ook kan bloed via een ader geprikt worden, ook wel venapunctie genoemd

Wij werken hiervoor alleen op afspraak. Bent u moeilijk te prikken of ziet u er tegen op, geef het door aan de assistente.