CVRM ketenzorg

CVRM ketenzorg

Het ‘Cardio Vasculair Risico Management’ (CVRM) is zorg om mogelijke risico’s op lange termijn zo laag mogelijk te houden.

Om dat risico in te kunnen schatten worden een aantal metingen gedaan zoals de bloeddruk, de lengte en het gewicht. Daarnaast worden een aantal vragen aan u gesteld over uw leefstijl (o.a. beweging en roken) en wordt er gekeken of er mogelijk meer risico’s aanwezig zijn op hart en vaatziekten, zoals familiaire belasting  (komen er in de familie veel hart en vaatziekten voor) en bijvoorbeeld het hebben van bepaalde chronische ziekten.

Aanvullend wordt er bloedonderzoek gedaan naar o.a. het cholesterolgehalte, suiker en nierfunctie.

Op indicatie zal nog een ECG (hartfilmpje) gemaakt worden of een Enkel-Arm Index (onderzoek naar de doorstroming van de  beenslagaders).

AF ketenzorg