Diabetes ketenzorg

In de diabetes ketenzorg worden metingen als gemiddelde suiker, bloeddruk, cholesterol, nierfunctie, oogcontrole  en voetcontrole met regelmaat  gedaan, om te zorgen dat de behandeling zo optimaal mogelijk is en zo weinig mogelijk schade op de lange termijn. Op dit  moment worden deze controles uitgevoerd door Certe en de uitslagen worden  met u besproken door de assistente.  Het ligt in de bedoeling om deze controles op korte termijn binnen de eigen praktijk uit  te laten voeren door de  voor u bekende  doktersassistentes.  Nadere informatie volgt.