Geheimhouding

Een huisarts heeft de plicht om informatie over jou geheim te houden, net als andere zorgverleners. Dat geldt ook voor assistentes en andere medewerkers van de praktijk.

Wat betekent deze geheimhoudingsplicht?

Dit houdt in dat zij geen enkele informatie over jou mogen doorgeven aan anderen. Ook niet aan bijvoorbeeld je partner of je kinderen. Dat mag alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven. Een uitzondering geldt voor andere zorgverleners die betrokken zijn bij jouw behandeling, zoals de specialist. Zij hebben bepaalde informatie nodig om jou goede zorg te geven. Deze staat bijvoorbeeld in de verwijsbrief. De huisarts gaat er vanuit dat je dit goed vindt (hier toestemming voor geeft). Mocht je het hier niet mee eens zijn, dan kun je dit tegen je huisarts zeggen.

Geldt de geheimhoudingsplicht ook voor kinderen?

Voor minderjarigen van 12 tot en met 15 jaar hebben de ouders of voogd(en) recht op informatie die belangrijk is voor hun rol als opvoeder. De arts hoeft geen informatie te delen als hij vindt dat het in strijd is met de zorg van een goede hulpverlening.

De minderjarige moet zelf toestemming geven aan de huisarts om gegevens met andere mensen te delen. De ouders en het kind kunnen aanvragen om het medisch dossier te bekijken. Het kind kan bezwaar maken tegen dat de ouders het dossier kunnen inzien.

Voor kinderen vanaf 16 jaar geldt precies dezelfde geheimhoudingsplicht als voor volwassenen.

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) mag de huisarts medische informatie over patiënten die 16 jaar of ouder zijn, alleen delen met de patiënt zelf.

Meestal is dit een goede zaak maar in sommige situaties kan dit best vervelend kan zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan een zoon/dochter die 16 jaar is en waarvoor ouders de uitslag van een onderzoek op willen vragen. Wij mogen de uitslag dan niet aan de ouders geven!

Voor patiënten van 16 jaar en ouder die willen dat de huisarts medische informatie over zichzelf wel met derden deelt is er een speciaal toestemmingsformulier.

Hierin geeft U aan welke medische gegevens wij met wie mogen delen. Dit kan een persoon of een zorgverlener zijn.