GHC

De Groninger Huisarts Coöperatie is een ondersteunende organisatie voor de chronische zorg in de huisartspraktijk.

Er zijn verschillende aandoeningen die onder  chronische zorg vallen. Huisartsenpraktijk Bouwman doet aan verschillende zorgketens mee:

  • Atriumfibrilleren (AF) ketenzorg
  • CVRM ketenzorg
  • Diabetes ketenzorg
  • Ouderenzorg