Inschrijven en uitschrijven

Wilt u zich in laten schrijven als nieuwe patiënt?

Vanaf heden is de praktijk gesloten voor het inschrijven van nieuwe patiënten. Dit geldt uiteraard niet bij gezinsuitbreiding.

Wij vinden het belangrijk om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren aan de patiënten die reeds bij ons zijn ingeschreven.

Indien er in de toekomst weer mogelijkheden zijn voor inschrijving van nieuwe patiënten, dan zullen we dat op deze website vermelden.

Wilt u zich laten uitschrijven?

Wij verzoeken u het onderstaand (eventueel digitaal invulbaar) formulier in te vullen en in te leveren bij de assistente of te mailen naar hapbouwman@ezorg.nl

Met het invullen van het uitschrijfformulier geeft u ons toestemming uw dossier over te dragen naar de nieuwe huisarts.