Geaccrediteerde praktijk

Onze praktijk draagt het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering, toegekend door NPA. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap en is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Zij hebben als doel het bevorderen van verantwoorde beroepsoefening door de huisarts.

Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van de NHG wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Er wordt gekeken naar praktijkvoering, organisatie en medisch handelen.

Ook de mening van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol. We hebben het belang van de patiënt hoog in het vaandel. U kunt ons hierbij helpen door de enquête(s) in de wachtkamer in te vullen.

Als een praktijk het kwaliteitskeurmerk bezit, mag je ervan uit gaan dat deze praktijk er alles aan doet om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Deze praktijk levert goede zorg en heeft alles goed op orde.