Klachtenregeling

Heeft u een klacht over huisartsenpraktijk Bouwman?

In onze huisartsenpraktijk vinden wij het belangrijk dat u zich vertrouwd voelt. Daarnaast vinden we professionaliteit, kwalitatief goede zorg en een goede arts-patiëntrelatie erg belangrijk. Het kan echter voorkomen, dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. In dat geval kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

De klachtenregeling

Met de klachtenregeling krijgt u de mogelijkheid om uw onvrede over de geleverde zorg kenbaar te maken. De medewerkers van onze huisartsenpraktijk zullen uw klachten te allen tijde serieus nemen. Ze zullen zich inspannen om de klachten adequaat af te handelen. Bijkomstig voordeel van deze klachtenregeling is dat wij hier als praktijk van kunnen leren om zo de zorg nog meer te kunnen verbeteren.

Voor welke klachten kunt u een formulier invullen?

U kunt een klacht indienen over onze praktijk en de mensen die daar werkzaam zijn. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op onze bereikbaarheid, op een medische handeling, maar ook op de manier waarop u bejegend bent.

Hoe kunt u uw klachten indienen?

Voor het indienen van een klacht in onze huisartsenpraktijk kunt u het klachtenformulier verkrijgen aan de balie van onze praktijk of uw kunt het formulier downloaden via deze site. Zodra u dit formulier heeft ingevuld en ingeleverd wordt de klacht behandeld. U krijgt hiervan altijd een ontvangstbevestiging. Het zou kunnen dat tijdens het verwerken van uw klacht nog iets onduidelijk is. Dan kan het zijn dat er met u contact wordt opgenomen voor eventuele verduidelijking van de klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Formulier Klachtenregeling

Uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke en externe klachtenfunctionaris in onze regio, waarbij onze huisartsenpraktijk is aangesloten. Indien u een klacht niet direct in onze praktijk wilt bespreken kunt u hier terecht met uw klacht.

Klachtenfunctionaris Huisartsenzorg SKGE
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postadres: Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Telefoon: 088 0229100
Website: www.skge.nl

Geheimhouding

Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing. Dit betekent dat niet alleen de hulpverleners en medewerkers, maar ook de praktijkmanager en de leden van de klachtencommissie van Huisartsenpraktijk Bouwman verplicht zijn tot geheimhouding.