Slaap apneu onderzoek

Osas sense

De OsasSense is een klein apparaatje  waarmee vastgesteld kan worden of er aanwijzingen zijn slaap apnoe. Er wordt een nacht geslapen met een soort horloge met een zuurstof meter. Tevens wordt er een online vragenlijst ingevuld. Met de combinatie van de uitkomst van de vragenlijst en de zuurstof metingen gedurende de nacht, kan er een inschatting gemaakt worden of het zinvol is om nader slaap onderzoek bij de longarts te doen. Hiervoor zult u dan verwezen worden.