Ouderenzorg

Huisartsenpraktijk Bouwman is inmiddels gestart met geprotocolleerde ouderenzorg. Hierbij wordt gekeken worden wat de meest kwetsbare ouderen nodig hebben op het gebied van zorg en  ondersteuning. En ook waar preventief ingegrepen kan worden om de risico ‘s op bijvoorbeeld vallen en overmatig medicijn gebruik beperkt kan worden. Deze ouderen zullen zo nodig door de praktijkondersteuner Ouderenzorg aan huis bezocht worden.