Spoedgevallen

Voor levensbedreigende situaties belt u 112

Voor spoedeisende zaken op werkdagen overdag kunt u bellen met ons praktijknummer 0599-412425 keuze-1.


Let op: we zijn wisselend op donderdag- of vrijdagmiddag gesloten van 12:00 uur tot 17:00 uur.

Mocht de praktijk gesloten zijn op donderdagmiddag:

  • kunnen patiënten wiens achternaam begint met A t/m M terecht bij Huisartsenpraktijk Musselpark Prak
    Nijverheidslaan 1, telefoonnummer 0599 – 412 764
  • kunnen patiënten wiens achternaam begint met N t/m Z terecht bij Huisartsenpraktijk Agapé
    Willem Diemerplein 2, telefoonnummer 0599 – 412 525.

Voor dringende hulp op de vrijdagmiddag  kunt u bellen met onderstaande praktijken:

  • Huisartsenpraktijk Musselpark Prak, telefoonnummer 0599 -412 764
  • Huisartsenpraktijk Agapé, telefoonnummer 0599 – 4125 25

Buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen kunt u bellen met Centrale Doktersdienst Groningen 0900-9229.
Een consult bij een arts op de huisartsenpost kan alleen op afspraak. Er dient altijd eerst contact opgenomen te worden met de triagist.